Společnost realizuje založení případně prodej vysokozákladových obchodních společností (spol. s r. o.; akciových společností a evropských akciových společností) se splaceným základním kapitálem až do výše 2.000.000.000 Kč. U evropských akciových společností s emisí akcií do 2.000.000 EUR je převod možný do 24 hodin.

Zajistíme plný právní servis spojený se zápisem nových vlastníků, akcionářů, společníků a statutárních orgánů do obchodního rejstříku do 24 hodin.

Zajistíme emise akcií a navýšení základního kapitálu i pro stávající právnické osoby.

Pro klienty zajišťujeme vysokonákladové společnosti i ve formě odštěpného závodu, kde vysokou výhodou je rychlost realizace a nízká cena.